A DUMA elsődleges céljának tekinti, hogy nemzetközi tevékenysége során a határon innen és a határon túl élő számviteli és adózási szakemberek baráti kapcsolatok ápolásával, személyes és elektronikus úton lebonyolított eszmecserék útján megismerjék egymás országának adózási feltételeit, kicseréljék tapasztalataikat vállalkozások, magánszemélyek határon átívelő gazdasági kérdései tekintetében.
A DUMA szerepet kíván vállalni abban, hogy tagjai segítséget nyújtsanak egymásnak a nemzeti sajátosságok megismerésében, a helyi nemzeti adózási kultúra értékeinek átadásában és továbbörökítésében, részt vegyenek adózással kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtésében.
A DUMA részt kíván venni az adózással kapcsolatos társadalomtudományok fejlesztésében, a legújabb kutatási eredmények elterjesztésében, a jogkövető adózói kultúra népszerűsítésében, célkitűzéseivel összhangban adózással összefüggő oktatási, konzultációs tevékenysége, írott tájékoztatók, elektronikus könyvek, internetes hírlevelek terjesztése útján.
A DUMA képviselni kívánja a tagjai részéről felmerült adózási kérdéseket magyar szakmai szervezeteknél, amelyek a határon átívelő ügyletek tekintetében a mindennapi gyakorlat tükrében pontosításra, korrigálásra szorulnak.
A DUMA elsősorban, de nem kizárólag, a Duna menti országok adózással foglalkozó szakemberei közös fóruma kíván lenni.
A DUMA célul tűzte ki, hogy többoldalú cserekapcsolatok révén baráti kötődések kialakulásának teret adjon, személyessé téve ezáltal a szakmai kapcsolatokat.