A DUMA elsődleges feladata, kapcsolat kiépítése a tagok között, az információcsere megszervezése érdekében, elsősorban regionálisan szerveződő adó-tagozati- DUMA sejtekben -megvalósuló munkabizottságok létrehozatala útján.
A DUMA feladata a szakmai háttértámogatást biztosítása tagjai részére személyes kapcsolatok kialakításán keresztül.
A DUMA működése során a tagok részéről felmerülő szakmai kérdésekre a választ, a megerősítést, a lehetőségeket szervezett keretek között, hivatalos formában szerezze meg.
A tagokat vállalkozási kérdésekkel összefüggő jogi és adózási szakmai problémáikban támogassa.
A DUMA kötelezettsége továbbá, hogy megtervezze, megszervezze és végrehajtsa a jelen Alapszabály által kijelölt feladatokat, ennek érdekében megteremtse a kulturált és célszerű működéshez szükséges feltételeket.
A DUMA tevékenységének alappillérei a regionális alapokon szerveződő adó-tagozati munkabizottságok, feladata ezek koordinálása.
A DUMA feladata mind több regionális szekciót létrehozni, azt működtetni a klaszter általános céljainak megfelelően.
A DUMA tevékenységéhez támogatókat szervez, pályázatokat nyújt be, ápolja és bővíti nemzetközi kapcsolatait.
A DUMA honlapot üzemeltet, a honlapon fórumot teremtve az adózási kérdésekkel kapcsolatos konzultációra, ismeretterjesztésre.
A DUMA feladata a személyes kapcsolatok országhatáron átívelő kialakítása, a kölcsönös látogatások megszervezése az adózási kérdések megvitatása, egymás országainak adózási specialitásának megismerése céljából.