A DUMA tagsági viszony lehet:

a.) alapító tag (rendes tag)
b.) csatlakozó tag
c.) szüneteltető tag
d.) tiszteletbeli tag

Alapító tag: Alapító tag lehet minden természetes személy, szervezet, aki/amely az alakuló gyűlésen részt vett, az alakuló gyűlésén elfogadott Egyesület Alapszabályában előírt tagdíjat megfizeti, és az Alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja.

Csatlakozó tag: Csatlakozó tag lehet minden belföldi és külföldi természetes személy, szervezet, aki/amely az Alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, törekvéseivel egyetért, tevékenységével támogatja és a Vezetőség a csatlakozási nyilatkozatát elfogadja.

Szüneteltető tag: Az a rendes tag, aki átmenetileg nem kíván, vagy nem tud részt venni az Egyesület munkájában, de tagsági jogviszonyát fenn kívánja tartani kérelmére szüneteltető tag lehet. A szüneteltető tag részt vehet az egyesület rendezvényein, de nem választható. A szüneteltető tag tagdíjat nem fizet.

Tiszteletbeli tag: Tiszteletbeli tag lehet minden természetes személy, szervezet, aki/amelyet a Közgyűlés többségi szavazással azzá minősít és aki/amely az Alapszabályban foglaltakkal egyetért. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

A csatlakozási kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. Az Elnökség a feltételeknek való megfelelés esetén nem tagadja meg a tag csatlakozását.